nag1

Wizyty na stronie

Dzisiaj:55
Wczoraj:68
W tym tygodniu:324
W tym miesiącu:857
Ogółem98807

Teraz na stronie
3

plansza PFR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROW 2014-2020 w Las Huberta Sp. z o.o.

ue dod750

 

ue+prow

 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Zwiększenie chłodniczej powierzchni magazynowania zakładu
wraz z instalacją systemu przeciwdziałania zmianom klimatu

 Realizacja zadań (operacji) prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego
tj. Poprawy konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.